Archive

Archive for ئایار, 2013

وقایع نگاری یک روز سیاه در بند 350/ آبتین غفاری

نوروز سال 89 در حالی که من با یک حکم سه ساله ساکن بند 350 زندان اوین بودم، تصمیم گرفتم تا وقایع آن روزها و خاطراتم را ثبت کنم… بنا به سنت ذاتی ام تنبلی مجال ثبت همه روزه را نداد… بنابراین شب هایی را به نوشتن وقایع روزانه میگذراندم و شب هایی دست و دلم به نوشتن نمی رفت … اما روزهایی در زندان می آید که امکان و اجازه اهمال و تنبلی را به آدم نمی دهد… این نوشته ثبت وقایع یکی ازهمین روزهاست … 19 اردیبهشت سال 1389…
***
دیروز بعد از ظهر فرهاد مثل هر روز در زمان شیفت من برای تماس تلفنی آمد پای تلفن و روی صندلی های روبروی کابین نشست. فرهاد وکیلی مردی بود حدودا 40-45 ساله با چهره ای آفتاب سوخته و مردانه و با لبخندی دلنشین که بعد از گفتن چند جمله به طور خودکار بر چهره اش نقش می بست و دندان های سفیدش را به نمایش می گذاشت واعتماد مخاطب را ناخودآگاه به خودش جلب می کرد و شاید همین حس اعتماد موجب شد که از مدتی قبل به عنوان وکیل بند زندانیان سیاسی انتخاب شود. من به واسطۀ مسئولیتی که در بند دارم و مسئول تلفن بند شده ام، با فرهاد زیاد در ارتباط بودم و روز به روز احترام و علاقه ام به او بیشتر می شد.

زیاتر بخوێنەوە…

Advertisements
:هاوپۆله‌کانیادبود/ Anniversary

دوباره سلام/ نامه منتشر نشده ای از فرزاد کمانگر

:هاوپۆله‌کاننامەکان/ the letters

دوباره سلام

ferzad-kamangar-name-new
فایل صوتی نامە منتشر نشدەای از فرزاد کمانگر خطاب بە معشوقەاش
این نامە برای نخستین بار جهت انتشار در اختیار سایت خبری/تحلیلی روز NNS ROJ قرار گرفتە است. فرزاد کمانگر این نامە را در زندان اوین و چند ماە قبل از اعدامش در ١٩ اردیبهشت ١٣٨٩ نوشتە است.

نازنینم دوباره سلام
وقتی که از من پرسیدی چه آهنگی را دوست دارم تا برایم بنوازی، برای لحظەای ماندم، سکوت کردم، ذهنم را زیرورو کردم تا بتوانم آهنگی را که بتواند همه احساسم را بعد از ماهها دوری از تو نشان دهد به زبان بیاورم.
خواستم زیباترین و عاشقانەترین آهنگ را انتخاب نمایم. هنوز آهنگی را به زبان نیاوردە بودم، که تو آهنگ نازنین مریم را با زیبایی برایم نواختی، تا سیم های تلفن آن همه احساس و شور تو و آهنگ نازنین مریم را به قلبم برساند.
سوال تو و آهنگ نازنین مریم بهانەای شد برای نگارش این دل نوشته. نامەایی که می دانم بارها باز و بسته خواهد شد، ولی امیدوارم در نهایت نفر آخری که آن را می خواند خودت باشی. زیاتر بخوێنەوە…

:هاوپۆله‌کاننامەکان/ the letters

یادی از فرزاد کمانگر/ افق، صدای آمریکا

02/05/2013 1 comment
:هاوپۆله‌کانیادبود/ Anniversary

New Photo of Farzad Kamangar

FarzadKemanger

:هاوپۆله‌کانفۆتۆگالێری/ Photos